​Aktivitets- og samværstilbuddet på DSI Hedegaard

På DSI Hedegaard har vi to aktivitets- og samværstilbud. Det ene er beliggende som nabo til afdeling Hedegaard, og det andet som nabo til afdeling Slumstrupvej.

Begge steder er bygget op om følgende værdier:​

 • Vi tror på at alle har brug for at føle, at der er brug for èn , og at den man er og det man laver har betydning for andre.
 • ​Vi tror på at aktivitet og beskæftigelse giver engagement, glæde og livskvalitet.
 • ​Vi tror på at vi gennem aktivitet og beskæftigelse er med til at skabe selvtillid, indsigt i egen formåen og begrænsning.
 • Vi respekterer og tager udgangspunkt i at enhver har sine egne forudsætninger, erfaringer og interesser.

​Målet for aktivitets- og samværstilbuddene på DSI Hedegaard:

 • ​At den er meningsgivende for brugerne.
 • ​At den er med til at give døgnrytme og struktur i hverdagen.
 • ​At den tager udgangspunkt i den enkelte beboers interesser, motivation, funktionsniveau og ambitioner.
 • ​At den medvirker til at skabe tilhørsforhold, ejerskab og ansvarsfølelse.
 • ​At den styrker brugerens identitetsfølelse og giver fornemmelsen af en arbejdsidentitet.
 • ​At beboernes arbejdsevner kan afprøves og, hvis det er muligt, styrkes.

Som beboer i èn af DSI Hedegaards afdelinger, kan man tilbydes i det aktivitets- og samværstilbud, som på det givne tidspunkt bedst matcher ens ønsker og behov. Man kan også godt bo i DSI Hedegaard regi, og være i beskæftigelse i eksterne dagtilbud, men vi forudsætter at alle er i èn eller anden form for aktivitet i dagtimerne.​

I aktivitets- og samværstilbuddene på DSI Hedegaard er der mulighed for at være beskæftiget med følgende:

 • ​Små og store praktiske projekter som at vedligeholde bygninger og passe haven .
 • Reparation af knallerter, cykler, plæneklippere o.lign.
 • Fremstille varer til vores gårdbutik, samt passe butikken
 • Arbejde i PR afdelingen, med f.eks. udarbejdelse af invitationer, Hedegaard bladet, visit og julekort m.m.
 • Arbejde i køkken, herunder bagning, klargøring til mødeaktivitet, o.lign.
 • Deltage i arrangementer i nærområdet, med salg af egne varer.
 • Være i praktik , evt. med ledsagelse af pædagog. Vi har et stort netværk af praktiksteder, inden for landbrug, butik, ældrecenter, rideskole, entreprenør m.fl.
 • Brændekløvning og salg af brænde.
 • Deltagelse i amu kurser, f.eks. motorsavskursus, hygiejnekursus o.lign.
 • Fritids og hobbylignende aktiviteter, såsom bowling, dart, bordtennis, fiskeri, kanosejlas m.m.

Medarbejderne i aktivitets- og samværstilbuddene er ligesom alle andre medarbejdere på DSI Hedegaard, primært uddannede pædagoger, men især i dagbeskæftigelsen er det vigtigt, at man har andre håndværksmæssige eller praktiske færdigheder. ​Medarbejderne er primært ansat i dagbeskæftigelsen, men har dog enkelte vagter i bo tilbuddet ligesom medarbejderne fra bo tilbuddet i kortere eller længere perioder kan køre projekter i dagbeskæftigelsen.

For at kunne motivere beboerne, for at kunne få ting til at ske, for at kunne foregå som det gode eksempel, skal medarbejderen i aktivitets- og samværstilbuddet være rollemodeller, og have fokus på nærvær, kontinuitet, og struktur.

Medarbejderne i aktivitets- og samværstilbuddet, har ansvaret for beboernes beskæftigelse, uanset om den sker intern eller ekstern, lige som de har ansvaret for at der følges op på og evalueres i forhold til de mål, som borgeren og anbringende kommune har opsat i forhold til beskæftigelse.​

Seneste nyheder fra DSI Hedegaard​

03-05-2021
Gård butik
Spændende hjemmelavede ting til salg i vores gårdbutik.
Læs mere →

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål om vores botilbud i Skjern, så er du velkommen til at skrive til os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Selvejende Institution Hedegaard

Holstebrovej 92​6900 Skjern​

CVR: 30293363

Kontakt os

☎ Tlf.: 29 36 00 79

✉ E-mail: info@botilbudhedegaard.dk

Find vej til os