​Aktivitets- og samværstilbuddet på DSI Hedegaard

Visitation af beboere til DSI Hedegaard

DSI Hedegaard er godkendt efter Lov om Social Service jf. § 107, § 108, §104 samt § 66,stk1.nr.5. Derud over tilbyder vi støtte i eget hjem jf. Lov om Social Service § 85 samt indskrivning i vores Særligt Tilrettelagte ungdomsuddannelse ( STU).

Borgere som visiteres til DSI Hedegaard skal som hovedregel være fyldt 17 år. For at vi kan vurdere, om en mulig beboer tilhører vores målgruppe, har vi brug for oplysninger om:

 • ​Alder
 • ​Aktuel situation
 • ​Adfærd og udfordrende adfærd
 • ​Eventuelt misbrug
 • ​Eventuelle psykiatriske problemstillinger
 • ​Eventuelle domsforhold
 • ​Social baggrund
 • ​Tidligere behandlingserfaringer​

Personfølsomt journalmateriale sendes via vores eboks på cvr.nr. 30293363

​​

Er du i tvivl om, hvorvidt en borger tilhører vores målgruppe, så henvend dig alligevel. Vi medvirker også meget gerne til at finde alternative løsninger.

Sådan visiteres beboere til Hedegaard

 1. ​Kommunen ringer eller skriver til os vedrørende visitation af en borger.
 2. ​Hvis ledelsen på Hedegaard umiddelbart skønner, at borgeren tilhører målgruppen, beder vi kommunen sende uddybende journalmateriale.
 3. ​Ledelsen på Hedegaard gennemlæser journalmaterialet.
 4. ​Vi holder møde med sagsbehandler fra kommunen, tidligere kontaktpersoner og andre relevante fagpersoner.
 5. ​Ledelsen fra Hedegaard og evt. en personalerepræsentant møder borgeren. Da borgere, som tilhører Hedegaards målgruppe, ofte har været udsat for mange svigt og afvisninger, gør vi meget ud af at vurdere om vi kan matche borgerens behov, inden vi tilbyder indflytning.
 6. ​Ledelsen på Hedegaard afgør, om borgeren kan visiteres til Hedegaard, og om det skal ske på almindelige vilkår, eller der skal aftales særlige præmisser mellem kommunen og Hedegaard.
 7. ​Personalet på Hedegaard orienteres om visitationen, og kommunen orienterer borgeren.
 8. ​Den kommende beboer besøger Hedegaard sammen med pårørende og/eller kontaktpersoner, og vi aftaler en konkret indslusningsplan.

Før indflytningen aftaler vi mål for anbringelsen. Vi holder opfølgende møder efter 3 måneder, og derefter mindst `en gang om året eller efter aftale.

Hvad koster det borgeren at bo på DSI Hedegaard.

Kommunerne fastsætter beboernes betaling af kost, husleje og forbrug. For unge under 18 år afholder kommunen udgifterne til husleje, kost, fritidsaktiviteter udenfor botilbudet, etablering og lommepenge.

​I DSI Hedegaards budget, budgetterer vi med følgende satser.

 • ​Husleje: 2.200 kroner
 • ​Kost: 2.350 kroner
 • ​Forbrug: 900 kroner​​

For priser i øvrigt henviser vi til tilbuds portalen, eller ring til os, da prisen er meget afhængig af støttebehov og placering. Kontakt os hvis du har spørgsmål eller har lyst til at aflægge os et besøg.

Henvendelse vedr. visitation skal ske til:

Hanne Højgaard, eller Peder Hyldahl

Telefon 29 36 00 79

Mail: info@botilbudhedegaard.dk

Adresse: Holstebrovej 92, 6900 Skjern

​​

Den første tid på DSI Hedegaard

Der kan ske direkte indflytning på DSI Hedegaard, men ofte begynder opholdet på DSI Hedegaard med en indslusnings tur. Typisk tager den nye beboer, kontaktpersonerne og en repræsentant fra ledelsen på DSI Hedegaard i sommerhus tre til fem dage. Formålet med turen er at knytte en tæt kontakt mellem kontaktpersoner, personalet og beboeren inden selve indflytningen, således at den første og stærkeste tilknytning bliver mellem beboer og personale og ikke til andre beboere.

Desuden bruger vi turen til at forklare de regler og rammer, der gælder på DSI Hedegaard samt lave aftaler med beboeren om reaktioner og handlemåder, for eksempel hvad vi skal gøre, hvis han eller hun reagerer voldsomt eller voldeligt.

De første dage på DSI Hedegaard går ofte med at indrette værelset og vænne sig til husets rytme og struktur. Når beboeren så er flyttet ind, tilstræber vi at han eller hun begynder i dagbeskæftigelse – enten her på stedet eller hos nogle af vores lokale samarbejdspartnere.

Senest en uge efter indslusningen evaluerer vi forløbet. Kontaktgruppen følger op på indslusningen sammen med beboeren den første hjemmedag efter næste personalemøde, og vi gemmer erfaringerne anonymt på computeren.


​Når beboeren forlader DSI Hedegaard

Når en beboer skal flytte, tilpasser vi altid udslusningen til den enkelte beboers behov, forudsætninger og fremtidig boform.

Vi søger så hurtigt som muligt at skabe en kontakt til det fremtidige bosted. Vi holder møde og aftaler, hvordan flytningen skal forløbe. Vi tilbyder altid hjemmevejledning efter et ophold på DSI Hedegaard.

Vi lægger stor vægt på, at beboerne føler sig velkommen, også efter at de er flyttet fra DSI Hedegaard. De kan altid både ringe til os og komme på besøg.

Sidder du inde med spørgsmål angående vores botilbud?

Du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Du kan også klikke dig videre på siden og læse mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Hvem er vi

Selvejende Institution Hedegaard

Holstebrovej 92, 6900 Skjern

Klik her for rutevejledning

Kontaktoplysninger

29 36 00 79

info@botilbudhedegaard.dk

CVR: 30293363

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.