STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU på opholdsstedet DSI Hedegaard henvender sig til unge mennesker med udviklingshæmning, som har udfordringer, især i sociale sammenhænge, og som ikke umiddelbart kan profitere af eksisterende STU-forløb. 

De unge på STU Hedegaard kan have brug for enten én-til-én undervisning eller at gruppen er meget lille, og at tilbuddet ikke kun tilpasses funktionsniveauet, men også i særligt grad dagsformen.

Vores Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har til huse inde i Skjern by, hvor der er nem adgang til bus og tog, og hvor der er rig mulighed for at benytte byens faciliteter, så som idrætshal og bibliotek. 

Man kan blive i STU Hedegaard i hele den 3-årige periode, men målet for nogle vil også være, at de undervejs langsomt sluses over i en større STU i nærområdet.

Vi har et stort netværk af praktiksteder, hvor de unge, eventuelt ledsaget af en pædagog, kan afprøve drømme og det at gå på arbejde. 

De fastansatte medarbejdere på STU er uddannede pædagoger – derudover tilknyttes time- og faglærer i forhold til uddannelsestemaerne.​

Du er altid velkommen til at læse mere om vores botilbud efter paragraf 107 og paragraf 108 eller kontakte os, hvis du ønsker mere information om mulighederne for at tage en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Vi står klar til at hjælpe.

3 valgfrie linjer hos DSI Hedegaard

På vores STU kan man vælge imellem 3 valgfrie linjer:

1) Mit fritidsliv – med fokus på at skabe meningsgivende indhold i livet

 • Kreative aktiviteter
 • Sport og motionsaktiviteter
 • Netværksdannelse og fællesskaber
 • Aktiviteter i nærmiljøet, for eksempel på biblioteket, skaterbane osv.​

2) Miljø og klima – med fokus på hvordan mine handlinger hænger sammen med miljøet og klimaudvikling

 • De energibevidste valg i hverdagen
 • Energiskabelse og besparelse
 • ”Fra jord til bord”
 • Affaldssortering- og håndtering
 • Lokal og global klimaudvikling og dens konsekvenser

3) Mad og bevægelse – med fokus på krop og trivsel

 • Kost og kostplanlægning
 • Motion og bevægelse
 • Afspænding og mindfulness
 • Kropsforståelse, kropsbevidsthed og kropssignaler

Hvad er STU?

Uddannelsen består dels af en grundpakke, hvor emner og indhold er fælles for alle, men tilgang og niveau er planlagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger og funktionsniveau.

Grundpakken indeholder følgende elementer:​

 • Undervisning i økonomistyring og forvaltning, herunder budgetter, brug af MobilePay, hævekort og netbank
 • Undervisning i brug af NemID
 • Undervisning i forsikringer, forsikringsaftaler og købsaftaler
 • Undervisning i almen samfundsvidenskab, herunder demokrati og rets-forståelse, samt undervisning omkring begivenheder og ritualer i det danske samfund​
 • Intro til det offentlige system, for eksempel borgerservice, jobcenter osv.
 • Hygiejnekursus
 • Undervisning og arbejde omkring sociale spilleregler og normer
 • Brug af telefon og sociale medier, såsom SMS, Facebook, Instagram osv.
 • Benyttelse af offentlig transport og trafiklære​
 • Seksualvejledning, herunder kærestekursus
 • Selvopfattelse og selvforståelse – ”hvem er jeg og hvad har jeg med mig?”
 • Boformer og herunder ”det at flytte hjemmefra”
 • Jobafklaring og praktik​

Seneste nyheder fra DSI Hedegaard​

03-05-2021
Gård butik
Spændende hjemmelavede ting til salg i vores gårdbutik.
Læs mere →

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål om vores botilbud i Skjern, så er du velkommen til at skrive til os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Selvejende Institution Hedegaard

Holstebrovej 92​6900 Skjern​

CVR: 30293363

Kontakt os

☎ Tlf.: 29 36 00 79

✉ E-mail: info@botilbudhedegaard.dk

Find vej til os