Om DSI Hedegaard

Målet med et ophold på DSI Hedegaard kan være:

  • ​At unge og voksne med udviklingshæmning tilbydes et døgn- og evt. dagtilbud på vores opholdssted, som er omfattende og individuelt tilpasset.
  • ​At tilrettelægge en pædagogisk tilgang og metodik, som målrettes mod, at borgerens egne ressourcer udnyttes maksimalt.
  • ​At skabe et sted, hvor medarbejdernes faglighed og kompetencer støtter og udvikler mennesker, som kun vanskeligt rummes andre steder.
  • ​At skabe grundlag og struktur for en udvikling sammen med den enkelte borger, så han eller hun oplever færre problemer i hverdagen.
  • ​At foretage en ressourceafdækning i forhold til borgerens generelle funktionsniveau, med henblik på at fastslå fremtidig støttebehov og boform.
  • ​At understøtte udviklingsprocessen fra barneliv til voksenliv, f.eks. i forbindelse med borgerens flytning fra plejefamilie, egen familie, børnetilbud, egen bolig eller andet.
  • ​At tilbyde borgeren enten et aktivitets- og samværstilbud eller et STU forløb, evt. genoptage et afbrudt STU forløb
  • ​At udarbejde en beskrives af borgerens funktionsniveau, ressourcer, samt behov for pædagogiske indsat, således at sagsbehandleren får et brugbart materiale, til at kunne udarbejde en socialfaglig vurdering, med det formål at udmåle borgerens fremtidige støttebehov.
  • ​At udarbejde beskrivelser på baggrund af observationer og pædagogiske tiltag, som kan medvirke til en afdækning af evt. psykiatriske problemstillinger.

Seneste nyheder fra DSI Hedegaard​

03-05-2021
Gård butik
Spændende hjemmelavede ting til salg i vores gårdbutik.
Læs mere →

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål om vores botilbud i Skjern, så er du velkommen til at skrive til os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Selvejende Institution Hedegaard

Holstebrovej 92​6900 Skjern​

CVR: 30293363

Kontakt os

☎ Tlf.: 29 36 00 79

✉ E-mail: info@botilbudhedegaard.dk

Find vej til os