Vores pædagogiske principper

Beboeren som medspiller

Kernen i vores pædagogiske arbejde er målrettede individuelt tilpassede forløb hvor aktivitet og relation er redskaber til at skabe en udvikling. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers funktionsniveau, personlighed, erfaringer og motivation. I et samarbejde mellem beboerne og personalet finder vi netop de aktiviteter og løsninger, som giver selvtillid og øger beboerens ansvar for egne mål og eget liv.


Vi arbejder systematisk med en pædagogisk tilgang, som er målrettet, analytisk og struktureret både i forhold til at kortlægge beboerens ressourcer og til at håndtere uhensigtsmæssig adfærd. Siden 2009 har vi således undgået enhver brug af magtanvendelse overfor beboerne på opholdsstedet.

​​

Succes og konflikter er en del af hverdagen

Succes og oplevelsen af at kunne er mere givende end nederlag. Derfor handler hverdagen på DSI Hedegaard om at få succes og om at løse fælles opgaver, som svarer til den enkeltes kompetencer og motivation.

Vi anerkender alle følelser og frustrationer – men vi accepterer ikke uhensigtsmæssig adfærd.


Konflikter kan skabe grobund for udvikling, derfor skal de mødes og håndteres på en ikke-konfronterende måde. Vi støtter beboerne i at vælge en adfærd, som forebygger konflikter.

​Tydelige relationer mellem beboere og personale

Det er vigtigt at relationen mellem personale og beboere er tydelig. Beboerne skal vide, at vi altid er der for dem, men samtidig er vi meget opmærksomme på at være personlige og ikke private i vores relation.

​​

Sådan sikrer vi en systematisk tilgang

På DSI Hedegaard arbejder vi med relationspædagogik. Vi bruger analysemetoden IRIS til at sikre, at vi kommer rundt om det hele menneske. IRIS er et redskab fra den neuropædagogiske efteruddannelse.

·​Beboeren følger en individuelt tilpasset dagstruktur, der tilgodeser beboerens ressourcer og tager højde for begrænsninger.

 • ​Beboeren deltager så vidt muligt i individuelle aktiviteter som arbejde, sport, praktikophold eller kurser.
 • ​De beboere, der har behov for det, har fastlagte individuelle hjemmedage med indlagte og planlagte hjemmedagssnakke.
 • ​Vi holder møde om handleplanen efter aftale med borgeren og den anbringende kommune, men som udgangspunkt to gange om året for unge under 18 og en gang årligt for beboere over 18 år.
 • ​På handleplansmøderne aftales mål og der sker en løbende dokumentation og opsamling i dagbogen.
 • ​Hvis det er relevant for den enkelte beboer, foretager vi systematiske observationer med fokus på særlige punkter, for eksempel beboerens temperament, hygiejne, relationer til andre.

Sådan skaber vi succesoplevelser

På Hedegaard oplever vi de største succeser ved at anerkende beboernes følelser og kompetencer og møde dem positivt på deres individuelle funktionsniveau. Det gør vi ved at

 • ​inddrage beboeren i at finde aktiviteter, lægge planer og løse problemer.
 • ​give alle individuelle opgaver og udfordringer, der udspringer af hver enkelt`s interesser.
 • ​give beboeren ansvarsområder, der udspringer af kompetencer og interesser.

Sådan arbejder vi med udfordrende adfærd

I den pædagogiske indsats på DSI Hedegaard arbejder vi analytisk og systemisk med udfordrende adfærd. Al adfærd – også den problematiske - er en form for kommunikation, og vi arbejder med at finde frem til årsagerne, så vi kan hjælpe beboerne med at udvikle en mere hensigtsmæssig adfærd.

 • ​Vi anerkender alle følelser og frustrationer – men det betyder ikke at vi accepterer uhensigtsmæssig adfærd.
 • ​Vi afstemmer forventninger og aftaler til den enkelte beboer.
 • ​Vi holder hver enkelt beboer ansvarlig for egne handlinger.
 • ​Vi laver nye aftaler med/for beboerne i fredstid.
 • ​Vi holder individuelle samtaler med alle om, hvordan de kan ændre deres adfærd.
 • ​Vi belønner positiv adfærd.
 • ​Vi tager på afklarings/behandlingsture, når det er nødvendigt.

Sådan løser vi konflikter

Konflikter kan skaber grobund for udvikling, derfor skal vi møde dem på en konfronterende, men ikke konfliktskabende måde.

På DSI Hedegaard konfronterer vi beboernes uhensigtsmæssige adfærd, men anerkender samtidig beboerens følelser. Vi gør det tydeligt, når vi ikke accepterer en bestemt adfærd, men viser samtidig, at vi gerne vil være sammen med beboeren på trods af konflikten. Vi giver beboeren muligheder for at komme ud af en konflikt på en værdig måde.

 • ​Vi guider beboerne i konflikter uden at overtage dem.
 • ​Vi tager konflikter på rette tid og sted.
 • ​Vi siger tydeligt fra.
 • ​Vi minimerer konflikter i offentlige rum.
 • ​Vi aftaler individuelt med hver beboer, hvordan vi håndterer konflikter i forhold til timeouts, konfliktforløb osv.
 • ​Vi inddrager en tredje part om nødvendigt.

Sidder du inde med spørgsmål angående vores botilbud?

Du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Du kan også klikke dig videre på siden og læse mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Hvem er vi

Selvejende Institution Hedegaard

Holstebrovej 92, 6900 Skjern

Klik her for rutevejledning

Kontaktoplysninger

29 36 00 79

info@botilbudhedegaard.dk

CVR: 30293363

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.