Målgruppen

Målgruppebeskrivelse

Målgruppen på DSI Hedegaard er borgere med udviklingshæmning, som minimum er fyldt 17 år, og som på baggrund af kognitive, sociale og evt. psykiatriske udfordringer har brug for en ekstra og individuel tilrettelagt pædagogisk indsats, for der igennem at skabe mulighed for en udvikling.

Målgruppens udfordringer kan være kendetegnet ved:

 • ​Kognitive udfordringer
 • ​Adfærdsmæssig problemstillinger af både indadrettet og udadrettet karakter
 • ​Sparsom selvindsigt
 • ​Usikker identitetsfølelse og selvværd
 • ​Forsinket udvikling
 • ​Emotionelle og følelsesmæssige udfordringer
 • ​Psykiatriske diagnoser eller problemstillinger som tyder på psykiatriske problemstillinger.
 • ​Omsorgssvigtede eller en opvækst kendetegnet ved mange skift og ustabilitet.
 • ​ADHD i kombinationen med kognitive udfordringer

En del af Hedegaards beboere har været anbragt på børne- unge institutioner, i plejefamilier, botilbud eller fra egen lejlighed.

Målgruppen kan være i risikozonen for at begå kriminalitet, eller har begået kriminalitet og, som følge deraf blevet idømt en foranstaltnings dom, jvf. Straffelovens § 68.

Vi modtager ikke borgere med misbrugsproblematikker, border line problematikker, samt alvorlige fysiske handicaps.

Formålet med visitation til DSI Hedegaard kan være

 • ​At give borgeren et midlertidigt botilbud efter paragraf 107 eller paragraf 66.
 • ​At give borgeren et længevarende botilbud efter paragraf 108
 • ​At yde § 85 støtte til borgeren i eget hjem.
 • ​At foretage en ressourceafdækning i forhold til borgerens generelle funktionsniveau, med henblik på at fastslå fremtidig støttebehov og boform.
 • ​At understøtte udviklingsprocessen fra barneliv til voksenliv, f.eks. i forbindelse med borgerens flytning fra plejefamilie, egen familie, børnetilbud, egen bolig eller andet.
 • ​At tilbyde borgeren enten et aktivitets- og samværstilbud eller et STU forløb, evt. genoptage et afbrudt STU forløb
 • ​At tilrettelægge en pædagogisk tilgang og metodik, som målrettes mod, at borgerens egne ressourcer udnyttes maksimalt.
 • ​At udarbejde en beskrives af borgerens funktionsniveau, ressourcer, samt behov for pædagogiske indsat, således at sagsbehandleren får et brugbart materiale, til at kunne udarbejde en socialfaglig vurdering, med det formål at udmåle borgerens fremtidige støttebehov.
 • ​At udarbejde beskrivelser på baggrund af observationer og pædagogiske tiltag, som kan medvirke til en afdækning af evt. psykiatriske problemstillinger.

Sidder du inde med spørgsmål angående vores botilbud?

Du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Du kan også klikke dig videre på siden og læse mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Hvem er vi

Selvejende Institution Hedegaard

Holstebrovej 92, 6900 Skjern

Klik her for rutevejledning

Kontaktoplysninger

29 36 00 79

info@botilbudhedegaard.dk

CVR: 30293363

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.